آمینو وافر دایان

Amino Vafer Dayan
میانگین رتبه :
10 قلم

اسیدهای آمینه به صورت مستقیم و غیرمستقیم بر فعالیت‌های فیزیولوژیک، رشد و نمو گیاه مؤثر واقع می‌شوند. این متابولیت‌ها باعث افزایش رنگدانه‌های فتوسنتزی، افزایش فسفر و پتاسیم محتوای برگ و در نتیجه افزایش سطح سبز گیاهان می‌شوند.

قیمت :
100٬000 ‎تومان
تعداد

 استفاده از کود آمینو اسید می‌تواند با افزایش درصد نیتروژن محتوی گیاه، موجب افزایش پروتئین دانه گردد. اسیدهای آمینه با افزایش غلظت کلروفیل و بهبود راندمان فتوسنتز باعث افزایش مقاومت به تنش‌های محیطی شده، که در نتیجه رشد و عملکرد گیاه در شرایط تنش بهبود خواهد یافت. به طور مثال گلوتامیک اسید می‌تواند به عنوان عامل تنظیم فشار اسمزی در سلول‌های محافظ روزنه بر باز و بسته شدن روزنه‌ها تأثیرگذار باشد. همچنین آرژنین سنتز هورمون‌های گیاهی مرتبط با گلدهی و میوه‌دهی را افزایش می‌دهد. ارزش استفاده از ترکیبات حاوی اسیدهای آمینه آزاد، در این است که به دلیل غنای آمینو اسیدی این ترکیبات، گیاه نیازی به بیوسنتز مجدد این ترکیبات نداشته و انرژی مورد نیاز جهت این بیوسنتز، در گیاه ذخیره می‌شود. این ترکیبات با تأثیر بر روند پروتئین‌سازی در سطوح ژنی و با تأثیر بر سوخت و ساز گیاهی، رشد و تکامل گیاه را منظم نموده و در مراحل مختلف رشد، کارآیی و کاربرد خاص خود را در اختیار گیاه قرار می‌دهند. در واقع تغذیه برگی اسیدهای آمینه آزاد می‌تواند یک منبع مهم برای سنتز پروتئین در موارد متعددی درون سلول‌های گیاهی باشد. کود آمینو اسید دایان حاوی پروفایل کاملی از اسیدهای آمینه آزاد و پپتیدهای فعال زیستی است که استفاده از آن باعث افزایش شبکه ریشه‌ای، اندام‌های ذخیره‌ساز و توسعه مرحله گلدهی و ارتقاء کیفی مرحله زایشی و مقاوم‌سازی گیاه به تنش‌های محیطی در مسیر رشد می‌گردد.

مزایای آمینو اسید دایان

  • حاوی پروفایل کاملی از اسیدهای آمینه شامل 21 نوع اسید آمینه
  • این محصول طی فرآیند بیولوژیک تولید شده و از اسیدآمینه‌های سنتتیک در این محصول استفاده نشده است.
  • این محصول دارای اسید آمینه‌هایی است که حضورشان موجب تولید هورمون‌های مورد نیاز در گیاهان می‌شود.
  • اسیدآمینه‌های موجود در این محصول از قابلیت جذب بالایی برخوردار‌اند.
  • کود آمینو اسید دایان به عنوان عامل کیلات کننده آلی برای کودهای شیمیایی دیگر قابل استفاده است. کیلات آلی راندمان جذب را برای کودهای شیمیایی افزایش می‌دهند.
دایان

نظر خود را بنویسید

آمینو وافر دایان

نظر خود را بنویسید

4 محصولات مشابه در شاخه های مختلف: