پتاس پاور باکتر دایان

Potas Power Bacter Dayan
میانگین رتبه :
10 قلم

کود پتاس پاورباکتر دایان یک کود زیستی حاوی باکتری‌های حل کننده پتاسیم نامحلول خاک می‌باشد.در این کود میکروبی مجموعه‌ای از سویه‌های .Bacillus sp و .Pseudomonas sp بومی ایران برای افزایش عملکرد بالای محصول مورد استفاده قرار گرفته است.

قیمت :
115٬000 ‎تومان
تعداد

پتاسیم یکی از عناصر ضروري مورد نیاز گیاه بوده و در فعال‌سازی آنزیم‌ها، افزایش فتوسنتز، تنظیم روزنه‌ها، انتقال قند و نشاسته، جذب نیتروژن، سنتز پروتئین‌ها و بطور کلی در رشد و نمو گیاهان نقش مهمی دارد. بررسی‌ها نشان می‌دهد که خاک‌های ایران از لحاظ وجود پتاسیم غنی هستند اما این منابع پتاسیمی نامحلول بوده و قابلیت جذب پایینی دارند. از طرفی استفاده مداوم از کودهای شیمیایی پتاسه با وجود پتاسیم کافی در خاک، باعث برهمزدن تعادل بین عناصر خاک شده و این امر قابلیت دسترسی کلیه عناصر مورد نیاز گیاه را به شدت کاهش می دهد. میکروارگانیسم های حل کننده پتاسیم (Potassium Solubilizing Bacteria) قادرند تا با تجزیه فلدسپارها، میکاها، سیلیکات‌ها و سایر منابع معدنی، پتاسیم را آزاد نموده و در اختیار گیاه قرار دهند. این میکروارگانیسم‌ها علاوه بر تجزیه منابع پتاسیمی و آزاد‌سازی پتاسیم، با تولید اسیدهای آلی به تنظیم pH خاک کمک نموده و این امر زیست فراهمی کلیه عناصر را برای گیاهان بهبود می‌دهد. این مایه تلقیح از سویه‌های بومی تشکیل شده از این رو بالاترین سازگاری را با شرایط اقلیمی و خاک کشور داشته و برای مصارف باغی و زراعی توصیه می‌شود.

مزایای پتاس پاور باکتر دایان

  • حاوی باکتری‌های آزادزی حل کننده پتاسیم نامحلول موجود در خاک
  • حاوی سویه‌های بومی ایران با سازگاری بالا به شرایط اقلیمی ایران
  • سویه‌های منتخب در این محصول در کنار فعالیت اصلی خود توانایی تولید ترکیبات ضد تنش و آزاد‌سازی عناصر ریز مغذی موجود در خاک را نیز دارند.
دایان

نظر خود را بنویسید

پتاس پاور باکتر دایان

نظر خود را بنویسید

4 محصولات مشابه در شاخه های مختلف: