نمایش بر اساس

قیمت

قیمت

  • 100٬000 ‎تومان - 115٬000 ‎تومان

کود زیستی

کود زیستی

5 محصول وجود دارد.

فیلترهای فعال

نیترو باکتر دایان

115٬000 ‎تومان
ارسال رایگان

مجموعه‌ای از سویه‌های Azotobacter sp —- Azospirillum sp —- Bacillus sp بومی ایران برای افزایش عملکرد بالا در این محصول مورد استفاده قرار گرفته است.

فسفو پاور باکتر دایان

115٬000 ‎تومان
ارسال رایگان

کود فسفوپاورباکتر دایان باعث حلالیت فسفر نامحلول موجود در خاک می‌شود. در این کود میکروبی مجموعه‌ای از سویه‌های .Bacillus sp و .Pseudomonas sp بومی ایران برای افزایش عملکرد بالای محصول مورد استفاده قرار گرفته است.

سولفو پاور باکتر دایان

115٬000 ‎تومان
ارسال رایگان

کود میکروبی سولفوپاورباکتر دایان از باکتری‌های بومی اکسید کننده گوگرد تولید شده است.از نقش‌های مهم عنصر سولفور، به سنتز اسید آمینه‌های ضروری چون سیستئین و متیونین در گیاهان اشاره کرد. مطالب لازم برای مصرف کننده این محصول برای تجزیه سولفور (گوگرد) در خاک لازم و ضروری است.

پتاس پاور باکتر دایان

115٬000 ‎تومان
ارسال رایگان

کود پتاس پاورباکتر دایان یک کود زیستی حاوی باکتری‌های حل کننده پتاسیم نامحلول خاک می‌باشد.در این کود میکروبی مجموعه‌ای از سویه‌های .Bacillus sp و .Pseudomonas sp بومی ایران برای افزایش عملکرد بالای محصول مورد استفاده قرار گرفته است.

آمینو وافر دایان

100٬000 ‎تومان
ارسال رایگان

اسیدهای آمینه به صورت مستقیم و غیرمستقیم بر فعالیت‌های فیزیولوژیک، رشد و نمو گیاه مؤثر واقع می‌شوند. این متابولیت‌ها باعث افزایش رنگدانه‌های فتوسنتزی، افزایش فسفر و پتاسیم محتوای برگ و در نتیجه افزایش سطح سبز گیاهان می‌شوند.